Badanie ankietowe – od czego zacząć?

Ankieta to podstawowe narzędzie badań ilościowych. Do niewątpliwych zalet badania ankietowego zalicza się możliwość objęcia nim dużą ilość respondentów przy stosunkowo niskich kosztach. Natomiast wadą są zdawkowe odpowiedzi i brak możliwości pogłębienia odpowiedzi przez respondenta. Jeśli zamierzasz przeprowadzić takie badania ankietowe warto przygotować się do tego odpowiednio. Od czego zacząć?