Badanie ankietowe – od czego zacząć?

Ankieta to podstawowe narzędzie badań ilościowych. Do niewątpliwych zalet badania ankietowego zalicza się możliwość objęcia nim dużą ilość respondentów przy stosunkowo niskich kosztach. Natomiast wadą są zdawkowe odpowiedzi i brak możliwości pogłębienia odpowiedzi przez respondenta. Jeśli zamierzasz przeprowadzić takie badania ankietowe warto przygotować się do tego odpowiednio. Od czego zacząć?

Opłacalność w wybranych branżach – gdzie jest największy zwrot z inwestycji?

Jak wiadomo, każda branża charakteryzuje się swoimi prawami. W poszczególnych branżach prowadzenie działalności wymaga inwestycji na różnym poziomie, podobnie jak późniejsze koszty i przychody są różnego rzędu. Ale pomijając zupełnie wartość tych pieniędzy, czy poszczególne branże różnią się istotnie pod względem opłacalności? A może ta opłacalność jest inna w różnych regionach Polski?